7 mocných ponaučení z Josefova života

Josefův život je jedním z nejúchvatnějších biblických příběhů – lepší než nejlepší hollywoodské filmy a skvělé romány, které kdy byly napsány.

Na začátku svého života byl ale dost nešťastný – nenáviděný svými bratry, prodaný do otroctví, falešně obviněný a poté uvězněný za zločin, který nespáchal.

Někdy se děly věci, které jsme nemohli ovlivnit. Jako Boží děti se můžeme poučit z duchovních poznatků o tom, jak zvládl mnohé neúspěchy ve svém životě.

Josef zkrátka zakusil Boží přítomnost a ochranu uprostřed několika protivenství a nejistot v životě. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o sedm mocných lekcí z Josefova příběhu.

Žárlivost může zničit rodinné vztahy

Děti, které se mezi sebou hádají, a to i v těch nejlepších rodinách, mohou být dost zlé. V Jákobově domácnosti to však přerostlo ve velmi vážnou sourozeneckou rivalitu. To proto, že Jákob dával Josefovi přednost před ostatními dětmi.

Kromě krásného pláště mu jeho neobvyklé sny ještě více záviděli jeho bratři. Později se kvůli žárlivosti rozhodli doslova připravit ho o život. Když se jim naskytla příležitost, hodili ho do cisterny nebo jámy a museli si vymyslet historku, aby otci zatajili pravdu. Vidíš, jak žárlivost ničí i blízké rodinné vztahy.“

Josefovi byl odebrán kabát, ale ne jeho charakter

Dar kabátu Josefa u jeho bratrů neoslovil. Když mu otec daroval krásný kabát s mnoha barvami, jeho sourozenci na něj začali žárlit. V důsledku toho z něj strhli jeho nádherný kabát a hodili ho do cisterny.

Zajímavé je, že ačkoli mu byl kabát odebrán, dokázal si zachovat svůj charakter a bezúhonnost. Jako otrok sice nenosil krásný kabát, ale jeho charakter mezi ostatními otroky v Egyptě vynikal. Není pochyb o tom, že namísto honosného oblečení a vnějšího vzhledu je charakter nejlepší příležitostí, jak si získat respekt a důvěru druhých.

Být pilným a produktivním pracovníkem

Josef byl pilný mladý muž. V sedmnácti letech pásl se svými bratry stáda. Když byl odveden do Egypta jako otrok, tvrdě pracoval v Potifarově domě. Josef se dokázal ujistit, že dělá, co je v jeho silách, zejména při zvládání potravinové krize v Egyptě.

Poselství je docela prosté: Vždy se snažte na pracovišti pracovat co nejlépe. Pavel nám připomínal, abychom se vždy plně věnovali práci pro Pána, protože víme, že naše práce v Pánu není marná (1Kor 15,58).

Bůh ho chránil uprostřed nesnází

Josefa jeho žárliví bratři uvrhli do cisterny a nakonec ho prodali obchodníkům jako otroka. Později byl obviněn ze znásilnění Potifarovy ženy a uvězněn. Uprostřed nebezpečí a protivenství ho Bůh chránil díky jeho věrnosti.

Možná neviděl celkový obraz Božího plánu ve svém životě, přesto zůstal Bohu věrný, místo aby si stěžoval a přijal kulturu egyptského lidu. Na oplátku ho Hospodin ochránil.

Musíme utíkat před hříchem za každou cenu

Josef byl pohledný, inteligentní, bystrý – rozený vůdce. Není divu, že se do něj Potifarova žena zamilovala a snažila se ho svést. Bible říká, že ho chytila za plášť a řekla: „Pojď se mnou do postele!“ Pofíaesor jí odpověděl: „Pojď se mnou do postele!“. On jí však nechal svůj plášť v ruce a vyběhl z domu (Genesis 39,12).

Máš někdy pocit, že ve svém životě nikdy nepřekonáš hřích a pokušení? Nedělej si starosti, protože Bůh je věrný a nedopustí, abys byl pokoušen víc, než můžeš unést (1. Korintským 10,13).

Byl povýšen a požehnán

Josefovo povýšení mu přineslo větší role a odpovědnost. Díky svému nezpochybnitelnému charakteru a moudrosti dokázal Josef zachránit před hladomorem dva národy, Izrael a Egypt.

Úspěch nepřichází ze dne na den. Povýšení a skutečná prosperita přijdou díky tvrdé práci a poctivosti ve všech vašich jednáních. Stejně jako Josef musíš být pilnější a usilovat nejprve o vztah s Bohem, aby ti na pracovišti požehnal.

Volil odpuštění místo zášti

V době, kdy se Josef setkal se svými bratry v Egyptě, byl již vůdcem a oni ho nepoznali. Josefovy sny se staly skutečností, když se mu jeho bratři skutečně s úctou poklonili.

To by byla ideální příležitost k pomstě, ale on to neudělal. Místo toho vrátil peníze svým bratrům a mužům, kteří ho prodali, dal zdarma obilí.

Related Post:

Není snadné odpustit kvůli hrozným věcem, které Josefovi udělali. Ačkoli nyní může jak příležitost pomstít se jako správce Egypta, dal přednost odpuštění před záští a hněvem.

Závěrečné myšlenky

Drsná realita života nás někdy může srazit na kolena. Josefův život však ukazuje Boží schopnost proměnit nezasloužená protivenství v pozitivní výsledek.

Bůh má vše pod kontrolou, i když si myslíte, že se vám svět vymkl z rukou. Až budete pokračovat v naplňování Božího plánu pro svůj život, pamatujte na těchto sedm mocných lekcí.

Bohatá požehnaná,

Jun AMPARO je autorem dvou inspirativních knih o osobních financích a manželství. Je nominován na cenu Huwarang OFW 2019 pořádanou The 700 Club Asia a pokračuje v doktorském studiu v oboru vzdělávání. V současné době pracuje jako vysokoškolský poradce a instruktor na Asia-Pacific International University v Thajsku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.