Centrum akademických dovedností

7 důvodů

1. Negativní sebepojetí: myslíme si o sobě, že zapomínáme.

2. Neučili jsme se látku dobře.

Má-li se něco uchovat, musí se to správně, jasně a násilně vštípit do paměti. Musíme jí věnovat potřebnou pozornost a zájem. Nezbytné je sebezpytování a intervalové nebo pravidelné přezkoumávání.

3. Psychologické důvody: obranné zapomínání

Všeobecně platí, že nepříjemné věci si pamatujeme lépe než příjemné (zejména pesimisté) a příjemné i nepříjemné věci si pamatujeme lépe než materiály, které jsou nám lhostejné.

4. Neužívání

Paměť rychle mizí, pokud ji nepřezkoumáváme nebo nepoužíváme. „Zapomenutý“ materiál si však lze znovu osvojit za kratší dobu, než je potřeba k původnímu učení, a to i po mnoha letech nepoužívání. I materiál, který se znovu nenaučíme, se nepochybně proměnil v postoje a hodnoty, které tvoří základy našeho úsudku. Vzdělávání se vyplatí navzdory všem zapomenutým detailům.

5. Rušení způsobené emocionálními problémy, úzkostmi, rozptýlením, intenzivním soustředěním na něco jiného a intelektuálním rušením

Intelektuální rušení nebo mentální přehlcení lze minimalizovat, pokud se zamyslíme nad svou četbou a zkušenostmi, pochopíme je, ujasníme si je, spojíme a uspořádáme tak, aby se vzájemně nerušily. Musíme se vyvarovat přeplňování a zahlcování hodin učení neuspořádaným materiálem. Mezi dvěma podobnými předměty dochází k větší interferenci než mezi dvěma nepodobnými předměty. (Sledujte studium dějepisu spíše s chemií než s anglickým dějepisem nebo literaturou). Kromě toho by měly být v určitých intervalech stanoveny přestávky na odpočinek, aby mozek mohl ležet ladem. Souvislé nediferencované činnosti zřejmě bojují o místo v paměti. Protože nemůžeme být vzhůru, aniž bychom nemysleli, mělo by z toho vyplývat, že při bdění dochází k větší ztrátě paměti pro naučenou látku než při spánku. (Takže se učte a pak spěte.)

6. Změněné náznaky

Připomeňte si, co se děje při testech. Učili jste se látku jedním způsobem, testová otázka byla předložena jiným způsobem (byly změněny narážky). Pokud se učíte látku s příliš velkou závislostí na frazeologii učebnice, může se stát, že si nebudete schopni zapamatovat část látky, pokud si nebudete moci vybavit přesné znění textu. Stejně jako u úkolů s osnovou si myšlenky zopakujte nebo přeformulujte vlastními slovy, abyste si zajistili zapamatování.

7. Nedostatek pozornosti a úsilí

Umění zapamatovat si je umění věnovat pozornost – věnovat se látce CELKEM. Kromě toho je třeba vyvinout úsilí, abychom si zapamatovali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.