Metabolity obsažené v kávě mohou zlepšit zdraví kostí

Prosinec 04, 2019
2 min read

Save

Source/Disclosures

Published by:

PŘIDAT TÉMA K EMAILOVÝM ALERTŮM
Dostávat e-mail, když se objeví nové články na
Uveďte prosím svou e-mailovou adresu, abyste dostávali e-mail, když se objeví nové články na .

Přihlásit se k odběru

PŘIDÁNO K EMAILOVÝM UPOZORNĚNÍM
Úspěšně jste se přidali k upozorněním. Po zveřejnění nového obsahu obdržíte e-mail.
Klikněte zde pro správu e-mailových upozornění

Úspěšně jste se přidali ke svým upozorněním. Po zveřejnění nového obsahu obdržíte e-mail.
Klikněte zde pro správu e-mailových upozornění
Zpět na Healio
Váš požadavek se nám nepodařilo zpracovat. Zkuste to prosím později. Pokud budete mít tento problém i nadále, kontaktujte prosím [email protected]
Zpět na Healio

Několik bioaktivních metabolitů obsažených v kávě může být podle zjištění publikovaných v časopise The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism spojeno s příznivým vlivem na hustotu kostních minerálů u zdravých dospělých osob, které uvádějí pravidelnou konzumaci kávy.

Ching-Lung Cheung

„Je všeobecně známo, že káva obsahuje kofein, u kterého bylo prokázáno, že nepříznivě ovlivňuje zdraví kostí tím, že urychluje ztrátu vápníku nebo snižuje jeho vstřebávání,“ uvedl doktor Ching-Lung Cheung, odborný asistent na katedře farmakologie a farmacie na Hongkongské univerzitě, v rozhovoru pro Healio. „Navzdory dobře popsanému nepříznivému vlivu kofeinu na zdraví kostí byly v publikovaných studiích často pozorovány rozporuplné výsledky mezi konzumací kávy a BMD. Naše rozsáhlá epidemiologická studie zahrnující přibližně 7 000 účastníků studie Hong Kong Osteoporosis Study ukázala, že konzumace kávy byla po zohlednění hlavních matoucích faktorů spojena s vyšší BMD. Pomocí metabolomického přístupu jsme dále ukázali, že za pozitivní souvislost mezi konzumací kávy a BMD může být zodpovědných několik bioaktivních sloučenin v kávě.“

Cheung a jeho kolegové analyzovali údaje 564 zdravých dospělých Číňanů, kteří se účastnili Hong Kong Osteoporosis Study, prospektivní kohortové studie zahájené v roce 1995 za účelem zkoumání výskytu osteoporózy (81,2 % žen; 91,8 % nekuřáků). Účastníci byli rekrutováni v letech 2001-2010 (kohorta 1; n = 329) a k osobním kontrolním návštěvám došlo v letech 2015-2016 (kohorta 2; n = 235). Při obou návštěvách účastníci sami uváděli konzumaci kávy prostřednictvím dotazníku o frekvenci jídla; účastníci uváděli, jak často během posledního roku konzumovali kávu a kolik šálků (při 250 ml na šálek) v průměru pokaždé vypili. Výzkumníci provedli necílené metabolomické profilování se vzorky séra nalačno pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. BMD v oblasti bederní páteře a krčku stehenní kosti byla měřena pomocí DXA. Výzkumníci použili lineární regresní a robustní regresní analýzu ke zkoumání souvislosti mezi konzumací kávy a parametry BMD.

U obou kohort 42,4 % účastníků uvedlo, že kávu nepije, a 14,4 % uvedlo, že denně konzumuje více než jeden šálek kávy.

Několik bioaktivních metabolitů obsažených v kávě může být spojeno s příznivým vlivem na hustotu kostních minerálů u zdravých dospělých osob, které uvádějí pravidelnou konzumaci kávy.

Zdroj:

Výzkumníci zjistili, že 12 sérových metabolitů pozitivně souvisí s konzumací kávy, přičemž nejsilnější souvislost vykazují 5-acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil (AFMU), chinát, 3-hydroxypyridin sulfát a trigonelin (N-methylnikotinát). Z těchto metabolitů bylo podle vědců 11 dříve spojeno s příjmem kávy a šest souviselo s metabolismem kofeinu.

Metabolit AFMU byl spojen s BMD v bederní páteři (P = .013), zatímco 3-hydroxyhipurát (P = .027) a trigonelin (P = .043) byly spojeny s BMD v krčku stehenní kosti.

Mezi 453 účastníky s metabolomickými daty hodnocenými na začátku a při sledování (medián doby sledování 10,3 roku) došlo po hodnocení u 11 z nich ke zlomenině kyčle (sedm žen). V Coxově regresní analýze upravené podle věku, pohlaví, hmotnosti, výšky, kuřáckého statusu a anamnézy zlomenin byla vyšší konzumace kávy spojena se sníženým rizikem zlomeniny; výsledky však nebyly statisticky významné.

Výzkumníci poznamenali, že inverzní, avšak nevýznamný vztah pozorovaný mezi konzumací kávy a rizikem zlomeniny kyčle lze vysvětlit malou velikostí účinku konzumace kávy na zlepšení BMD a multifaktoriální povahou zlomeniny kyčle.

„Přestože se domníváme, že by v této oblasti mělo být provedeno více studií, naším poselstvím je, že konzumace kávy nemusí nutně souviset s osteoporózou, a dokonce může být spojena s lepším zdravím kostí,“ uvedl Cheung. „V této studii jsme identifikovali několik metabolitů, které jsou spojeny se zvýšenou BMD. Bylo by zajímavé prozkoumat, zda jsou tyto metabolity v příčinné souvislosti s BMD. Takové zkoumání může vést k vývoji nového doplňku stravy pro zlepšení kostní hmoty.“ – Regina Schaffer

Další informace:

Ching-Lung Cheung, PhD, je k zastižení na adrese: University of Hong Kong, Department of Pharmacology and Pharmacy, 21 Sassoon Road, Pokfulam, Hong Kong; e-mail: [email protected]

Disclosures: Autoři neuvádějí žádné relevantní finanční informace.

Přečtěte si více o

PŘIDAT TÉMA K EMAILOVÝM ALERTŮM
Dostávejte e-mail, když se objeví nové články na
Zadejte prosím svou e-mailovou adresu, abyste mohli dostávat e-mail, když se objeví nové články na .

Přihlásit se k odběru

PŘIDÁNO K EMAILOVÝM UPOZORNĚNÍM
Úspěšně jste se přidali k upozorněním. Po zveřejnění nového obsahu obdržíte e-mail.
Klikněte zde pro správu e-mailových upozornění

Úspěšně jste se přidali ke svým upozorněním. Po zveřejnění nového obsahu obdržíte e-mail.
Klikněte zde pro správu e-mailových upozornění
Zpět na Healio
Váš požadavek se nám nepodařilo zpracovat. Zkuste to prosím později. Pokud budete mít tento problém i nadále, kontaktujte prosím [email protected]
Zpět na Healio

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.