NCAA Transfer Rules

Ačkoli záměrem trenéra i studenta-sportovce je, aby tam hráč strávil čtyři nebo pět let, čtyři roky hrál a během této doby školu dokončil, ne vždy se tak stane. Někdy si hráč uvědomí, že škola nebo tým vůbec nebyly takové, jaké očekával. Možná, že trenér nebyl spokojen s tím, jak mu hráč vyhovoval. Ať už je důvod jakýkoli, hráči někdy odcházejí. Pokud tak učiní, musí se řídit pravidly NCAA pro přestupy. Ta jsou také specifická pro jednotlivé sporty; například pro fotbal existují specifická přestupní pravidla NCAA.

Přestupní pravidla NCAA se často objevují v hlavních médiích, když se vysoce postavení hráči ve sportech, jako je fotbal a basketbal, rozhodnou hrát jinde. Mnozí vědí, že přestupní pravidla NCAA pro fotbal a NCAA pro basketbal vyžadují, aby hráči D1 vynechali jednu sezónu, byli v červeném tričku a zároveň navštěvovali denní výuku na nové škole, než budou moci hrát. Tak jednoduché to však není. I v těchto situacích existují určité výjimky a u sportovců, kteří přestupují mezi školami ve většině ostatních sportů a mezi jinými divizemi, často neplatí, že musí rok přerušit hraní.

Tato přestupová pravidla NCAA se také čas od času mění. Například 26. června 2019 NCAA oznámila nová přestupová pravidla NCAA s tím, že čtyři z nich byla změněna. Tato nová přestupová pravidla NCAA byla změněna se záměrem je zpřehlednit. V důsledku toho musí být k dispozici listinné důkazy v souvislosti s tím, že sportovec již nebyl schopen účastnit se v týmu na bývalé škole nebo měl ohroženo své zdraví „zdraví, bezpečnost nebo blaho“. Totéž platí pro přestup ze zdravotních důvodů souvisejících se sportovcem nebo jeho rodinným příslušníkem.

V souhrnu lze říci, že pokud přestupujete z jedné instituce na druhou, měli byste si ověřit pravidla NCAA pro přestup a případně kontaktovat pracovníka pro dodržování pravidel na své předchozí nebo budoucí škole. V některých případech budou platit, i když jste na své staré škole nebyli zapojeni do sportovního oddělení. Jedinou jasnou výjimkou, kdy jsou irelevantní, je případ, kdy někam přestupujete a už nebudete hrát meziuniverzitní sport.

Vezměte také v úvahu, že konference mají někdy přísnější pravidla než NCAA, a pravidelně sledujte všechna nová pravidla NCAA pro přestupy, která byla přijata předtím, než jste se stali vysokoškolskými sportovci.

Přestupy do NCAA – načasování a přestupový portál NCAA

Kdy je nejlepší čas zahájit proces přestupu? Záleží na tom. Obecně platí, že jej chcete zahájit, jakmile si uvědomíte, že byste chtěli odejít a navštěvovat novou školu. Měli byste však být obezřetní.

Hlavním důvodem je to, že vstup do přestupového portálu NCAA, což je slovní spojení, které se rychle stává jedním z běžných sportovních termínů v atletické NCAA, může mít vliv na vaše stipendium nebo herní čas na vaší současné škole. Samozřejmě to není důležité, pokud jste si stoprocentně jisti, že přestupujete, ale pokud byste mohli zůstat na své současné škole, možná byste se měli mít před tímto krokem na pozoru. Vaše současné sportovní stipendium, pokud ho máte, nebude ovlivněno, ale mohlo by být zrušeno pro budoucí semestry.

Bez ohledu na to je přestupový portál NCAA užitečný pro zjištění, kdo by o vás mohl mít zájem a co vám může nabídnout. Naopak můžete ke svému profilu připojit označení „nekontaktovat“, což je užitečné, pokud máte v hledáčku pouze jednu nebo několik málo škol a chcete být jediní aktivní.

Pokud jde o to, jak přestupový portál NCAA funguje, stačilo by poskytnout písemné oznámení správci shody na vaší současné škole. Svůj trenérský tým informovat nemusíte. Žádost o přijetí na novou školu můžeš podat i bez toho, protože přestupní pravidla NCAA platí pouze v případě, že se na nové škole budeš účastnit sportů.

Pokud jsi ještě na žádnou školu nenastoupil, nic z toho se tě netýká. Pokud jste však podepsali národní dopis o záměru a chcete zamířit na jinou instituci s NLI, musíte buď ztratit rok soutěže, nebo vám škola, na které jste se dohodli, že ji budete navštěvovat a hrát za ni, musí udělit výjimku. Všechny instituce NLI jsou školy NCAA D1 a D2, takže porušení NLI, abyste původně zamířili do instituce D3 nebo NAIA, by bylo v pořádku.

Pravidla způsobilosti k přestupu v NCAA:

Přestupy jsou jedním ze sportovních termínů, které je důležité znát. Brzy nastávající studenti NCAA D1, kteří byli walk-ons na svých předchozích institucích, mohou být zpravidla okamžitě způsobilí na své nové instituci. To platí v případě, že instituce, kterou opouštějí, nabízela sportovní stipendium v daném sportu, ale tomuto studentovi-sportovci nebylo nabídnuto. Platí to také v případě, že předchozí škola nenabízela sportovní stipendia v daném sportu, ale hráč tam nebyl přijat.

Red shirting

Jedná se o další z běžných sportovních termínů. Hráč, který má červené tričko, je studentem denního studia, který se nezúčastní více než čtyř zápasů v sezóně, a v důsledku toho nevyužije jeden ze svých čtyř let způsobilosti. V divizích NCAA 1 a 2 se může účastnit všech tréninků. V divizi NCAA 3 se mohou účastnit pouze tréninků až do první soutěže v sezóně.

Jste-li hráčem baseballu, basketbalu, fotbalu nebo mužského ledního hokeje na úrovni D1, budete pravděpodobně muset kvůli pravidlům NCAA o přestupech vynechat jeden rok. U sportovců v jiných sportech nebo v jiných divizích se však červené tričko na tento rok zpravidla nevyžaduje.

Červené tričko je důležité, protože až na vzácné výjimky máte na dokončení čtyřleté způsobilosti pouze pět let. V D1 se tento pětiletý čas počítá od okamžiku, kdy se stanete studentem denního studia kdekoli, i když tam nesportujete. Zastavuje se pouze ve výjimečných případech. V D2 a D3 také začíná, jakmile se poprvé zapíšete jako student denního studia, ale pozastavuje se kdykoli, když už nejste studentem denního studia.

Pravidla NCAA pro přestupy: Přestup mezi divizemi

Důležité je vzít v úvahu, že ti, kteří se zapojí do procesu přestupu z instituce NCAA D3 na univerzitu D1 nebo D2, se musí zaregistrovat v NCAA Eligibility Center. Ti, kteří již byli studenty D1 a D2, Clearingové centrum NCAA dobře znají, ale studenti D3 s ním nemusí mít žádné zkušenosti. Pokud jste studentem-sportovcem D3, který chce zamířit na jinou školu D3, nemusíte se registrovat v NCAA Clearinghouse a můžete se sami odhlásit a následně provést kontaktování. Podmínky divize vám také umožňují přestupní portál NCAA, pokud chcete.

Pokud se potřebujete řídit pravidly přestupu z NAIA do NCAA, buďte si jisti, že jsou jednodušší. Tato pravidla přestupu z NAIA do NCAA nevyžadují, abyste si opatřili povolení k přestupu od své současné instituce, ale velmi se to doporučuje a většina škol NCAA se s vámi nebude bavit, dokud to nebude hotové. Pravidla přestupu z NAIA do NCAA také vyžadují, abyste byli schváleni NCAA Eligibility Center, pokud nemíříte na školu D3. Pokud míříte opačným směrem, tedy z NCAA do NAIA, musíte se zaregistrovat u NAIA Eligibility Center a splnit přestupní pravidla této organizace.

Podmínky rozdělení, které platí při přestupu ze školy D3 nebo D2 do instituce D1, nastávají, pokud jste hráčem baseballu, basketbalu, fotbalu nebo mužského hokeje. Pravděpodobně budete muset jeden rok vynechat, což by nebylo nutné, pokud byste přecházeli mezi školami D2 a D3.

Naopak, pokud přecházíte z D1 nebo D2 na D3, je proces mnohem jednodušší. Pokud bys byl na své původní škole sportovně a akademicky způsobilý, můžeš na nové škole zpravidla hned soutěžit. Jedním z nejznámějších příkladů tohoto typu přestupu je Brett Elliott, bývalý rozehrávač Utahu, který přestoupil do Linfieldu, kde v roce 2004 pomohl Wildcats k titulu mistra země D3.

Všimněte si, že přestupní pravidla NCAA divize 1 stále vyžadují, abyste před kontaktováním školy D3 vstoupili do přestupního portálu, zatímco přestupní pravidla NCAA divize 2 tento požadavek neobsahují.

Všeobecně se však musíte zaměřit na podmínky divize, které se vztahují na místo, kam chcete jít.

Pravidla NCAA pro přestup:

Z jakéhokoli důvodu jste museli přestoupit, ale nyní byste chtěli přestoupit znovu. Je to v rámci přestupních pravidel NCAA povoleno? Pokud jsi před přestupem na juniorskou školu začal studovat na čtyřleté instituci a nyní se chceš vrátit na čtyřletou školu, můžeš bez sankcí. Musíte však splnit akademické požadavky a od posledního působení na čtyřleté instituci musí uplynout alespoň jeden kalendářní rok

Naproti tomu, pokud jsou všechny školy čtyřleté a váš sport byl nabízen na dvou předchozích, pak vstupují do hry pravidla NCAA o přestupu 4-4-4. V takovém případě je nutné, abyste se na čtyřletou instituci přestěhovali v rámci čtyřletého studia. Obecně platí, že budete muset ztratit rok způsobilosti, ale existují určité výjimky.

Pravidla NCAA pro přestupy:

Všeobecně platí, že musíte mít minimální průměr 2,0, abyste byli oprávněni hrát vysokoškolský sport na své současné nebo jakékoli budoucí instituci. Při přestupu z dvouleté školy na čtyřletou je však někdy nutný nebo preferovaný vyšší průměr GPA.

Pravidla přestupu absolventů NCAA

Pravidla přestupu absolventů NCAA umožňují snadný přestup a okamžité hraní. To však závisí na tom, zda student před odchodem získal bakalářský titul. V takovém případě, pokud mu zbývá pětiletý nárok na studium, může na nové škole ihned hrát. Toto je jedno z pravidel přestupu ve fotbalové NCAA a basketbalové NCAA, které se v poslední době stává známějším.

Jedním z nejlepších příkladů je Russell Wilson. Ten se řídil pravidly fotbalových přestupů NCAA, když v roce 2011 přestoupil ze státní univerzity v Severní Karolíně a na podzim zamířil do Wisconsinu, kde hrál rozehrávače. Záměrem těchto přestupních pravidel NCAA je, aby hráč nebyl trestán za to, že ukončí studium a chce absolvovat školu jinde.

Nedávný návrh na změnu přestupních pravidel NCAA pro fotbal a NCAA pro basketbal a požadavek, aby školy počítaly s tímto hráčem jako s využitým stipendiem po dobu dvou let, pokud během jednoho roku nezískal absolventský titul, byl zamítnut.

Přestupní pravidla NCAA:

Jste-li fotbalista, který chce přestoupit na jinou školu, musíte rozumět pravidlům fotbalového přestupu NCAA. Pokud jste hráč volejbalu, který chce udělat totéž, měli byste rozumět pravidlům NCAA pro přestupy ve vašem sportu. Přestože jsou pravidla přestupu NCAA v jednotlivých sportech většinou stejná, v některých případech existují významné rozdíly. Bohužel tento proces může být skličující. Proto přichází na řadu Next College Student Athlete. Může vám pomoci tento proces zjednodušit, poskytnout užitečné zdroje a vzdělávat vás a zajistit, abyste dělali to nejlepší, co je pro vás při dalším hledání nejvhodnější.

Zaměstnanci společnosti NCSA mají zkušenosti s pravidly způsobilosti k přestupu NCAA i se všemi kroky náborového procesu. To je důležité, protože sportovci s tím obvykle nemají zdaleka takové zkušenosti ve srovnání s trenérskými štáby, které je rekrutují. Ačkoli ti, kteří hledají informace o pravidlech NCAA pro přestup, si tím projdou podruhé nebo následně, tato zkušenost bledne ve srovnání s trenéry, kteří každoročně rekrutují značné množství sportovců.

Pokud chcete zjistit, co vám NCSA může nabídnout a jak vám může pomoci zorientovat se v někdy matoucích pravidlech NCAA pro přestup, vyplňte svůj bezplatný profil ještě dnes. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, co vám NCSA může poskytnout, nebo ohledně samotného formuláře, zavolejte na číslo 866 495-5172. NCSA pomáhá přibližně 25 000 sportovců, kteří se v uplynulém roce zavázali ke studiu na vysoké škole, a dobře se orientuje v celém náborovém procesu, včetně toho, co se týká přestupů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.