Academic Skills Center

7 syytä

1. Negatiivinen minäkäsitys: ajattelemme itsestämme unohtavamme asioita.

2. Emme ole oppineet materiaalia hyvin.

Jos jokin asia halutaan säilyttää, se on iskostettava mieleen oikein, selkeästi ja väkisin. Meidän on annettava sille tarvittava huomio ja kiinnostus. Itsekysely ja ajoittainen tai ajoittainen tarkastelu ovat välttämättömiä.

3. Psykologiset syyt: puolustava unohtaminen

Yleisesti epämiellyttävät asiat muistetaan paremmin kuin miellyttävät asiat (erityisesti pessimistit), ja sekä miellyttävät että epämiellyttävät asiat muistetaan paremmin kuin aineet, joihin suhtaudumme välinpitämättömästi.

4. Käyttämättä jättäminen

Muistot katoavat nopeasti, jos niitä ei tarkastella tai käytetä. Mutta ”unohtunut” materiaali voidaan oppia uudelleen lyhyemmässä ajassa kuin mitä alkuperäiseen oppimiseen kului, jopa monen vuoden käyttämättömyyden jälkeen. Jopa materiaali, jota emme opi uudelleen, on epäilemättä muuttunut asenteiksi ja arvoiksi, jotka muodostavat arvostelukykymme perustan. Koulutus kannattaa kaikista unohtuneista yksityiskohdista huolimatta.

5. Tunneongelmista, ahdistuksesta, häiriöistä, voimakkaasta keskittymisestä johonkin muuhun johtuvat häiriöt ja älylliset häiriöt

Henkiset häiriöt tai henkinen ylikuormitus voidaan minimoida, jos pohdimme lukemaamme ja kokemuksiamme, ymmärrämme niitä, selkiytämme niitä, yhdistämme ja järjestämme ne niin, etteivät ne häiritse toisiaan. Meidän on vältettävä oppituntien ahtaamista ja ylikuormittamista järjestämättömällä materiaalilla. Kahden samanlaisen oppiaineen välillä on enemmän häiriöitä kuin kahden erilaisen oppiaineen välillä. (Seuraa historian opiskelua mieluummin kemian kuin englannin historian tai kirjallisuuden kanssa.) Lisäksi välissä pitäisi olla lepojaksoja, jotta aivot saisivat olla rauhassa. Jatkuvat eriytymättömät toiminnot taistelevat ilmeisesti paikasta muistissa. Koska emme voi olla hereillä ajattelematta, siitä pitäisi seurata, että opitun materiaalin muistin menetys on suurempaa hereillä ollessa kuin nukkuessa. (Opiskele siis ja nuku sitten.)

6. Muuttuneet vihjeet

Muista, mitä kokeissa tapahtuu. Opiskelit materiaalia yhdellä tavalla, koekysymys esitettiin toisella tavalla (vihjeitä muutettiin). Jos opit materiaalia liian suuressa riippuvuudessa oppikirjan sanamuodosta, saatat olla hukassa muistamaan osan materiaalista, jos et pysty muistamaan tekstin tarkkaa sanamuotoa. Kuten hahmotustehtävissäsi, muotoile ajatukset uudelleen tai muotoile ne uudelleen omin sanoin varmistaaksesi muistamisen.

7. Huomion ja ponnistelun puute

Muistamisen taito on tarkkaavaisuuden taito – aineistoon KOKONAISESTI paneutuminen. Lisäksi muistamiseen on nähtävä vaivaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.