Kahvista löytyneet aineenvaihduntatuotteet voivat parantaa luuston terveyttä

joulukuu 04, 2019
2 min read

Save

Lähde/tiedotteet

Julkaissut::

LISÄÄ TEEMA SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSEIHIN
Vastaanota sähköpostiviesti, kun uusia artikkeleita julkaistaan osoitteessa
Anna sähköpostiosoitteesi, jotta saat sähköpostiviestin, kun uusia artikkeleita julkaistaan osoitteessa .

Tilaa

LISÄTTY SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Olet onnistuneesti lisännyt hälytykset. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts

Olet onnistuneesti lisännyt hälytyksiin. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts
Back to Healio
Emme pystyneet käsittelemään pyyntöäsi. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
Takaisin Healioon

Kahvista löytyvät useat bioaktiiviset aineenvaihduntatuotteet saattavat olla yhteydessä suotuisaan vaikutukseen luun mineraalitiheyteen terveillä aikuisilla, jotka ilmoittavat nauttivansa säännöllisesti kahvia, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistujen tulosten mukaan.

Ching-Lung Cheung

”On laajalti tiedossa, että kahvi sisältää kofeiinia, jonka on osoitettu vaikuttavan haitallisesti luun terveyteen kiihdyttämällä kalsiumin häviämistä tai vähentämällä kalsiumin imeytymistä”, tohtori Ching-Lung Cheung, FT, apulaisprofessori farmakologian ja farmasian laitokselta Hong Kongin yliopistosta, kertoi Healiolle. ”Huolimatta kofeiinin hyvin raportoidusta haitallisesta vaikutuksesta luuston terveyteen, julkaistuissa tutkimuksissa havaittiin usein ristiriitaisia tuloksia kahvin kulutuksen ja BMD:n välillä. Laajamittainen epidemiologinen tutkimuksemme, johon osallistui noin 7 000 hongkongilaiseen osteoporoositutkimukseen osallistunutta, osoitti, että kahvin kulutus oli yhteydessä korkeampaan BMD:hen sen jälkeen, kun tärkeimmät sekoittavat tekijät oli otettu huomioon. Metabolomiikan avulla osoitimme lisäksi, että muutamat kahvin sisältämät bioaktiiviset yhdisteet saattavat olla vastuussa kahvin kulutuksen ja BMD:n välisestä positiivisesta yhteydestä.”

Cheung ja kollegat analysoivat tietoja 564 terveestä kiinalaisesta aikuisesta, jotka osallistuivat Hongkongin osteoporoositutkimukseen, joka oli vuonna 1995 aloitettu prospektiivinen kohorttitutkimus osteoporoosin esiintyvyyden selvittämiseksi (81,2 % naisia; 91,8 % tupakoimattomia). Osallistujat rekrytoitiin vuosina 2001-2010 (kohortti 1; n = 329), ja henkilökohtaiset seurantakäynnit tehtiin vuosina 2015-2016 (kohortti 2; n = 235). Molemmilla käynneillä osallistujat ilmoittivat itse kahvin kulutuksen ruokailutiheyskyselylomakkeella; osallistujat ilmoittivat, kuinka usein he nauttivat kahvia viimeisen vuoden aikana ja kuinka monta kuppia (250 ml/kuppi) he keskimäärin nauttivat kullakin kerralla. Tutkijat suorittivat kohdentamattoman metabolomisen profiloinnin paastoseeruminäytteillä nestekromatografia-massaspektrometriaa käyttäen. Lannerangan ja reisiluun kaulan BMD mitattiin DXA:lla. Tutkijat käyttivät lineaarista regressioanalyysiä ja robustia regressioanalyysiä tutkiakseen kahvin kulutuksen ja BMD-parametrien välistä yhteyttä.

Kummassakin kohortissa 42,4 % osallistujista ilmoitti, ettei juo kahvia, ja 14,4 % ilmoitti nauttivansa yli kupin kahvia päivässä.

Monilla kahvista löytyvillä bioaktiivisilla metaboliiteilla saattaa olla suotuisa vaikutus luun mineraalitiheyteen terveillä aikuisilla, jotka ilmoittivat nauttivansa säännöllisesti kahvia.

Lähde:

Tutkijat havaitsivat, että 12 seerumin aineenvaihduntatuotetta korreloi positiivisesti kahvin kulutuksen kanssa, ja vahvin yhteys oli 5-asetyyliamino-6-formyyliamino-3-metyyliurasiililla (AFMU), kinatilla, 3-hydroksipyridiinisulfaatilla ja trigonelliinilla (N-metyylinikotinaatti). Näistä aineenvaihduntatuotteista 11 oli tutkijoiden mukaan aiemmin yhdistetty kahvin saantiin ja kuusi liittyi kofeiiniaineenvaihduntaan.

Aineenvaihduntatuotteella AFMU oli yhteys BMD:hen lannerangan selkärangassa (P = .013), kun taas 3-hydroksihippuraatti (P = .027) ja trigonelliini (P = .043) olivat yhteydessä reisiluun kaulan BMD:hen.

Joista 453 osallistujasta, joiden metaboliatiedot arvioitiin lähtötilanteessa ja seurannassa (seuranta-ajan mediaani 10,3 vuotta), 11:llä ilmeni lonkkamurtuma arvioinnin jälkeen (seitsemän naista). Iän, sukupuolen, painon, pituuden, tupakointistatuksen ja murtumahistorian suhteen tasoitetussa Cox-regressioanalyysissä suurempi kahvin kulutus oli yhteydessä pienempään murtumariskiin; tulokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.

Tutkijat totesivat, että kahvin kulutuksen ja lonkkamurtumariskin välillä havaittu käänteinen, mutta merkityksetön yhteys voi selittyä kahvin kulutuksen pienellä vaikutuksella BMD:n paranemiseen ja lonkkamurtuman monitekijäisellä luonteella.

”Vaikka uskomme, että tällä alalla pitäisi tehdä lisää tutkimuksia, viestimme on, että kahvin kulutus ei välttämättä liity osteoporoosiin, ja se saattaa jopa liittyä parempaan luuston terveyteen”, Cheung sanoi. ”Tässä tutkimuksessa tunnistimme muutamia metaboliitteja, jotka liittyvät lisääntyneeseen BMD:hen. Olisi mielenkiintoista tutkia, ovatko nämä aineenvaihduntatuotteet syy-yhteydessä BMD:hen. Tällainen tutkimus voi johtaa uudenlaisen ravintolisän kehittämiseen luumassan parantamiseksi.” – Regina Schaffer

Lisätietoja:

Ching-Lung Cheung, PhD, on tavoitettavissa osoitteesta: University of Hong Kong, Department of Pharmacology and Pharmacy, 21 Sassoon Road, Pokfulam, Hong Kong; sähköposti: [email protected]

Disclosures: Kirjoittajat eivät ilmoita merkityksellisiä taloudellisia paljastuksia.

LISÄÄ TEEMA SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSEIHIN

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jotta voit tilata sähköpostiviestin, kun osoitteessa on julkaistu uusi artikkeli .

Tilaa

LISÄTTY SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Olet onnistuneesti lisännyt hälytykset. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts

Olet onnistuneesti lisännyt hälytyksiin. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts
Back to Healio
Emme pystyneet käsittelemään pyyntöäsi. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
Takaisin Healioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.