Migreenin helpotuskeskuksen blogi

Monista fysiologisista ja ympäristöllisistä olosuhteista, joiden uskotaan aiheuttavan migreeniä, lääketieteen tutkijoiden useimmin mainitsemat vähentyneet happipitoisuudet ja aivojen verenkierron verisuonten supistuminen ovat kaksi yleisimmin mainitsemaa.

Kun puhdasta happea annostellaan migreeniä sairastavalle henkilölle, veressä oleva lisähappi laajentaa verisuonia, mikä helpottaa kohonnutta painetta. Tarkka yhteys lisääntyneen hapen ja migreenin lievittämisen välillä on epäselvä, mutta hoidon tiedetään tehonneen päänsärkykipujen lievittämiseen jo toisesta maailmansodasta lähtien.

Migreenin happihoidon historia

Vuonna 1939 tohtori Alvarez Mayo-klinikalta sai tietää, että happihoidot olivat tuoneet helpotusta ihmisille, jotka kärsivät vakavasta ”migreenikohtauksesta”. Myöhemmin hän raportoi, että hoito 100-prosenttisella hapella, jonka virtaus oli kuudesta kahdeksaan litraa minuutissa nenämaskin kautta, lievitti kipua osittain tai kokonaan 80:llä sadasta testatusta potilaasta. Ajan kirjallisuudessa ei kuitenkaan välttämättä luotettavasti eroteta toisistaan migreeniä ja klusteripäänsärkyä, joiden kohdalla happihoito on dokumentoitu perusteellisemmin.

Päänsärkyhoitoa testatessaan Mayo-klinikan tutkijat havaitsivat, että happihoito hyödytti eniten silloin, kun sitä annettiin auravaiheen aikana, ja se oli hiukan tehottomampaa migreenin alkuvaiheessa. Happihoidon ei havaittu pysäyttävän migreeniä kokonaan, ja kun sitä käytettiin myöhäisessä vaiheessa, sillä oli yleensä minimaalinen vaikutus verrattuna hyökkäyksen varhaisemmassa vaiheessa annettuun hoitoon.

Vuonna 2007 tohtori George Sands Beth Israel Medical Centeristä raportoi, että noin puolet hänen potilaistaan reagoi migreenin happihoitoon. Muissa tutkimuksissa kolme neljäsosaa normobaarisesti hapella hoidetuista potilaista saavutti helpotuksen.

Terapeuttinen hapen anto

Happihoitoa tarjotaan kahdella tavalla.

  • Hyperbaarinen happihoito edellyttää, että potilas joutuu suljettuun kammioon, jossa on vapaasti virtaava 100-prosenttinen happi.
  • Normobaarinen happihoito annetaan antamalla 100-prosenttista happea kasvomaskin tai nenäkanyylin kautta.

Tyypillisesti happi asetetaan virtaamaan 7-9 litraa minuutissa 10-20 minuutin ajan. Ylipainehoidon ei todettu tehoavan migreeniin yhtä hyvin kuin normobaarisen hoidon. Lisäksi pieni happisäiliö ja maski ovat kätevämpiä ja kannettavampia kuin ylipainehappikammio. Normobaarisesti annettuna potilaat voivat käyttää happisäiliötä ja -maskia kotona.

Miten happihoito toimii

Toistaiseksi ei ole olemassa lopullista vastausta siihen, miten happihoito lievittää migreenikipua. Tiedämme, että migreenikohtauksiin liittyy, ellei peräti aiheuta, lisääntynyt verenvirtaus aivoihin verisuonten ollessa ahtautuneina. Kun happea annetaan ja veri kyllästyy sillä, verisuonet laajenevat eli muuttuvat vähemmän ahtaiksi, jolloin paine helpottuu.

Happihoidon ja migreenikivun lievittämisen välistä yhteyttä tutkitaan edelleen. Visuaaliset aallot on kuitenkin yhdistetty verenkierron heikkenemiseen. Lisäksi migreenin sairastaneet valittavat usein kylmiä käsiä ja jalkoja ennen migreeniä ja migreenin aikana, mikä ilmeisesti johtuu verenkierron ohjautumisesta muualle kehossa. Siksi ajatus siitä, että verenkierto päähän lisääntyy kohtauksen aikana, on realistinen.

Hoito

Happihoitoa annetaan reseptillä aivan kuten muitakin lääkkeitä ja hoitoja. Lääkäri voi kirjoittaa reseptin, jossa määritetään virtausnopeus ja maskin tyyppi.

  • Hoito tapahtuu 100 %:lla suurivirtaushapella.
  • Virtausnopeus on asetettava välille 7-9 litraa minuutissa, vaikkakin jotkut potilaat vaativat suurempaa virtausnopeutta 12-15 litraa minuutissa.
  • Paras maski on hengittämätöntä tyyppiä.

Lääkintätarvikekauppa voi ehkä toimittaa lääketieteellisen laadun happea. Kätevin koko on E-säiliö, joka on kannettava. ”M”- ja ”H”-säiliöt ovat suurempia, mutta niillä voidaan hoitaa vakavampia kohtauksia. Tilattavien säiliöiden koko ja määrä riippuu migreenisi tiheydestä ja vakavuudesta kuukausittain.

Huomautuksena – ”E”-tyyppiset säiliöt vaativat eri maskin kuin suuremmat säiliötyypit. Toimittajan pitäisi tietää, mikä maski sopii tilaukseesi.

Kun käytät happihoitoa, säiliöpussin ei pitäisi koskaan tyhjentyä kokonaan, kun hengität sisään, jos virtausnopeus on asetettu oikein. Keuhkokapasiteettisi ja hengitystaajuutesi määräävät, kuinka suureksi virtausnopeus on asetettava.

Voi olla mukavampaa irrottaa naamarin hihna ja pitää naamari vain käsilläsi kasvojasi vasten. Tämä estää sinua nukahtamasta naamari päässä, kun kipu laantuu.

Aloita hoito heti, kun tunnet kohtauksen olevan tulossa.

  • Aloita happihoito.
  • Hengitä syvään ja nopeasti.
  • Tyhjennä keuhkot kokonaan uloshengityksessä.
  • Pysy hapessa muutama minuutti sen jälkeen, kun kohtaus on laantunut, ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Mikäli lääkärisi suosittelee, että jatkat hoitoa toisin, noudata lääkärisi määräyksiä. Tämä on vain esimerkki yhden potilaan hoitosuunnitelmasta.

On mahdollista tilata tarvittaessa happisäädin, joka voi antaa happea jopa 25 litraa minuutissa.

Pienimuotoisen testin tulokset

National Institutes of Health raportoi pienimuotoisesta tutkimuksesta. Yhdelletoista osallistujalle, jotka ilmoittivat yhdestä kuuteen kuukausittaista migreenikohtausta tyypillisellä auralla, annettiin joko happihoitoa tai lumelääkejärjestelyä.

Kivun lievittyminen mitattiin prosentteina kahden kohtauksen jälkeen. Verrattuna lumelääkejärjestelyyn 60 % happihoitoa saaneista ilmoitti kivun lievittyneen kahden tunnin kuluttua hoidosta. Toinen 15 % ilmoitti kivuttomuudesta kahden tunnin kuluttua. Hoito annettiin osittaisen takaisinhengityslaitteen eikä maskin ja säiliön avulla.

Vaikka tutkimuksen koko on melko pieni, se antaa toivoa migreenin happihoidosta.

Happihoito on yleistymässä migreenin hoitomuotona. Vaikka jo 1930-luvulta lähtien on tiedetty, että korkeat happipitoisuudet voivat lievittää päänsärkyä, hoitoa ei ole testattu kunnolla ennen kuin vasta hiljattain. Hypoteesina on, että veren happipitoisuuden nostaminen auttaa laajentamaan verisuonia, mikä lievittää verisuonten supistumispaineita (jotka aiheuttavat kipua).

Näyttää kuitenkin siltä, että hoito ei ole tehokasta, ellei sitä aloiteta heti migreenikohtauksen ensimmäisten merkkien ilmaantuessa, auran tai prodromavaiheen aikana. Happihoidon ei ole todettu olevan tehokasta migreenikohtauksen myöhemmissä vaiheissa, eivätkä useimmat potilaat voi odottaa täydellistä kivuttomuutta.

Happihoito vähentää kohtauksen vaikeusastetta, ja siitä voi olla apua ennaltaehkäisyssä ajan myötä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.