7 Krachtige lessen uit het leven van Jozef

Het leven van Jozef is een van de boeiendste verhalen uit de Bijbel – beter dan de beste Hollywood-films en de grootste romans die ooit zijn geschreven.

Maar hij had al vroeg in zijn leven veel tegenslag te verduren – gehaat door zijn broers, als slaaf verkocht, vals beschuldigd en vervolgens gevangengezet voor een misdaad die hij niet had begaan.

Soms gebeurden er dingen buiten onze wil om. Als kinderen van God kunnen we geestelijke inzichten opdoen over hoe hij de vele tegenslagen in zijn leven hanteerde.

In een notendop had Jozef Gods aanwezigheid en bescherming ervaren te midden van verschillende tegenslagen en onzekerheden in zijn leven. Laat me de zeven krachtige lessen uit het verhaal van Jozef met u delen.

Jaloezie kan een gezinsrelatie verwoesten

Kinderen die ruzie met elkaar maken, zelfs in de beste gezinnen, kan al erg genoeg zijn. Maar in het huishouden van Jakob veranderde het in zeer ernstige rivaliteit tussen broers en zussen. Dit kwam omdat Jakob Jozef meer had begunstigd dan enig van zijn andere kinderen.

Naast de mooie vacht, zorgden de ongewone dromen ervoor dat zijn broers nog jaloerser op hem werden. Later besloten ze hem letterlijk van het leven te beroven uit jaloezie. Toen de gelegenheid zich voordeed, gooiden ze hem in de regenbak of put en moesten een verhaal verzinnen om de waarheid voor hun vader te verbergen. Je ziet hoe jaloezie zelfs een hechte familieband verwoest.

Joseph’s jas was ontdaan, maar niet zijn karakter

Het geschenk van de jas maakte Jozef niet geliefd bij zijn broers. Toen zijn vader hem een prachtige mantel met vele kleuren had gegeven, werden zijn broers en zussen jaloers op hem. Als gevolg daarvan trokken zij zijn mooie jas uit en gooiden hem in de regenbak.

Intrigerend is dat, hoewel zijn jas hem was afgenomen, hij in staat was om zijn karakter en integriteit te behouden. Hij droeg dan wel geen mooie jas als slaaf, maar zijn karakter viel op tussen de andere slaven in Egypte. In plaats van mooie kleren en uiterlijk vertoon is karakter zonder twijfel de beste mogelijkheid om respect en vertrouwen van anderen te krijgen.

Ben een ijverige, productieve werker

Joseph was een ijverige jongeman. Toen hij zeventien was, hoedde hij de kudden met zijn broers. Toen hij als slaaf naar Egypte werd gebracht, werkte hij hard in Potifar’s huis. Jozef zorgde ervoor dat hij zijn best deed, vooral bij het beheren van de voedselcrisis in Egypte.

De boodschap is heel eenvoudig: doe altijd je best op het werk. Paulus herinnerde ons eraan dat we ons altijd volledig moeten geven aan het werk van de Heer, omdat we weten dat onze arbeid in de Heer niet tevergeefs is (1Korinthe 15:58).

God beschermde hem te midden van moeilijkheden

Joseph werd door zijn jaloerse broers in de regenbak gegooid en uiteindelijk als slaaf aan handelaren verkocht. Later werd hij beschuldigd van verkrachting van Potifar’s vrouw en werd hij gevangen gezet. Te midden van gevaren en tegenslagen beschermde God hem vanwege zijn trouw.

Hij zag misschien niet het totaalbeeld van Gods plan in zijn leven, maar toch bleef hij trouw aan God in plaats van te klagen en de cultuur van het volk Egypte te omarmen. In ruil daarvoor had de Heer hem beschermd.

We moeten ten koste van alles vluchten voor de zonde

Joseph was knap, intelligent, schrander – een geboren leider. Geen wonder dat Potifar’s vrouw verliefd op hem werd en hem probeerde te verleiden. De Bijbel zegt dat ze hem bij zijn mantel greep en zei: “Kom met me naar bed!” Maar hij liet zijn mantel in haar hand en rende het huis uit (Genesis 39:12).

Heeft u ooit het gevoel dat u de zonde en verleiding in uw leven nooit zult overwinnen? Maak je geen zorgen, want God is getrouw en hij zal je niet verder laten verleiden dan je kunt dragen (1 Korintiërs 10:13).

Hij werd gepromoveerd en gezegend

De promotie van Jozef bracht hem grotere rollen en verantwoordelijkheden. Door zijn onbetwistbare karakter en wijsheid was Jozef in staat om twee naties van de hongerdood te redden, Israël en Egypte.

Succes komt niet van de ene dag op de andere. Promotie en echte welvaart komen door hard werken en eerlijk zijn in al je handelingen. Net als Jozef moet je ijveriger zijn en eerst een relatie met God nastreven om je op de werkplek te zegenen.

Hij verkoos vergeving boven wrok

Toen Jozef zijn broers in Egypte ontmoette, was hij nu een leider en herkenden zij hem niet meer. Jozefs dromen werden werkelijkheid toen zijn broers inderdaad voor hem neerbogen in respect.

Dit zou een perfecte gelegenheid zijn geweest om wraak te nemen, maar hij deed het niet. In plaats daarvan gaf hij het geld terug aan zijn broers en gaf gratis graan aan de mannen die hem hadden verkocht.

Gerelateerde post: Distraction Can Lead to Destruction

Het is niet gemakkelijk om te vergeven vanwege de verschrikkelijke dingen die zij Jozef hebben aangedaan. Hoewel hij nu misschien de kans krijgt om wraak te nemen als gouverneur van Egypte, verkoos hij vergeving boven wrok en woede.

Final thoughts

De harde realiteit van het leven kan ons soms neerslaan. Maar het leven van Jozef laat Gods vermogen zien om ondankbare tegenslagen om te zetten in een positief resultaat.

God heeft alles onder controle, zelfs wanneer je denkt dat je wereld niet meer onder controle is. Terwijl u doorgaat met het vervullen van Gods plan voor uw leven, denk dan aan deze zeven krachtige lessen.

Gezegend,

JUN AMPARO is de auteur van twee inspirerende boeken over persoonlijke financiën en het huwelijk. Hij is genomineerd voor Huwarang OFW 2019, georganiseerd door The 700 Club Asia, en is bezig met een doctoraalstudie in onderwijs. Momenteel werkt hij als universiteitsadviseur en instructeur aan de Asia-Pacific International University in Thailand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.