Kan katter vara schizofrena? – Intressanta fakta

Katter är notoriskt temperamentsfulla djur, till den grad att många djurföräldrar undrar om deras katter lider av schizofreni.

Sjukdomen har identifierats hos människor men inte hos något annat djur.

Katter kan utveckla den, men de traditionella metoderna som används för att diagnostisera schizofreni fungerar inte på dem.

För att kunna härleda om katter kan bli schizofrena är det viktigt att känna till tillståndets egenskaper och hur katthjärnan fungerar.

Vad är schizofreni?

Schizofreni är ett kroniskt psykologiskt tillstånd som påverkar den mentala kognitionen, känslor och beteende. Det kännetecknas av att det får de drabbade att ”tappa kontakten” med verkligheten.

De upplever hallucinationer, ”hör röster i huvudet” och uppvisar excentriska beteenden som påverkar livet negativt.

Diagnostisering innebär att man genomför en rad psykiska utvärderingar som kräver kommunikation med patienterna för att bedöma kognitiva förmågor och personlighetsdrag.

För närvarande finns det ingen medicinsk utrustning som kan mäta symtom på schizofreni.

För att kunna diagnostisera tillståndet hos katter skulle det därför krävas att man kan samtala med dem. Något som vi tyvärr inte kan göra på naturlig väg eller med hjälp av teknik.

Tänker katter som människor?

Vetenskapsmän brukade betrakta djur (andra än människor) som att de hade osofistikerade hjärnor som fungerade enbart utifrån instinkt. Med tiden har det visat sig att många djur har mentala färdigheter som överträffar instinkter och ligger i linje med det mänskliga intellektet.

Katter, i synnerhet, har ett utmärkt minne, och de kan lösa problem och skaffa sig nya färdigheter i nya miljöer.

För övrigt har de livliga drömmar, och de kan uppleva medvetande i form av känslor som lycka, sorg och empati. Varje katt har en distinkt personlighet som gör att den skiljer sig från andra katter.

Näringsmässigt har människor, lika intelligenta som katter är, den största intellektuella begåvningen bland alla djur. Vetenskaplig forskning tyder på att denna ökade hjärnkapacitet gör människor till de enda djur som är predisponerade för att utveckla schizofreni.

Det finns teorier om att tillståndet utvecklades som en motprestation för ökad intelligens. Dessutom är dess förekomst hos människor kopplad till genetiska faktorer som är unika för människor och inga andra djur.

Causes Of Erratic (schizophrenic-like) Behaviour In Cats

Psykologiska tillstånd som kan leda till att katter beter sig oförutsägbart är bland annat ångest, depression, feline hyperesthesia syndrome och feline cognitive dysfunction.

Angslan

Katter kan drabbas av ångest när de är rädda för något, och ofta är orsakerna oklara för ägarna. Liksom många psykologiska tillstånd finns det inget medicinskt test som kan tas för att identifiera det, så det kan vara svårt att diagnostisera.

Angstfyllda katter uttrycker vanligen sin ångest genom destruktiva beteenden som aggressivitet, rastlöshet och att klösa på möbler.

Också deras humör och ätmönster kan förändras. Många katter som lider av ångest utvecklar också tvångssyndrom som överdriven grooming.

Det är därför nödvändigt att djurföräldrarna är mycket uppmärksamma på sina katters beteenden för att märka tillståndet.

Depression

Katter kan uppleva långvariga perioder av sorg, precis som människor. Orsakerna kan variera från till synes triviala händelser som kostförändringar till allvarligare situationer som en persons eller ett annat djurs död.

Symtomen på depression hos katter är bland annat förändrad aptit, väsande och att gömma sig för människor.

Depression kan inte diagnostiseras med hjälp av ett test. Det kan vara svårt att identifiera eftersom symtomen är vanliga bland psykologiska tillstånd.

Feline Hyperesthesia Syndrome (FHS)

Också känd som rullande hudsjukdom, twitch-skinsyndrom eller rippelande hudsjukdom, är FHS en sällsynt sjukdom. Den förekommer vanligtvis hos äldre katter och kännetecknas av en anfallssjukdom samt en tvångssjukdom.

Kliniska manifestationer innebär plötsliga utbrott av tvångsbeteende som bitande, högljudda vokaliseringar, okontrollerad urinering och hysteriskt springande.

Huden på nedre delen av ryggen hos de drabbade bildar också karakteristiska krusningar, och episoderna varar vanligtvis i cirka 30 sekunder.

FSH är utmanande att diagnostisera eftersom det inte finns något kliniskt test för det. Den feldiagnostiseras ofta som näringsbrist, blyförgiftning eller hjärntumör.

Feline Cognitive Dysfunction (fcd)

FCD är en psykisk störning som förekommer hos åldrande katter. Den liknar Alzheimers sjukdom och demens hos människor. Störningen påverkar kattdjurens kognitiva funktioner och dess tecken är bland annat rumslig desorientering, minnesförlust, minskad aktivitet och störda sömncykler.

FCD är svår att diagnostisera. Det finns inget test för den, och andra mentala eller degenerativa tillstånd kan också orsaka symtomen.

Hur kommunicerar katter

Katter kommunicerar med hjälp av olika vokaliseringar och kroppsbeteenden. Specifikt förmedlar deras handlingar med munnen, ögonen, öronen, ryggen och svansen mycket information.

En bekväm katt lägger sig till exempel vanligtvis ner och spinner med svansen orörlig. Ögonlocken är delvis stängda och pupillerna är sammandragna.

En nervös katt har vidgade pupiller och öronen är nedfällda åt sidan eller bakåt.

Stacken är instoppad mellan benen och den letar efter ställen att gömma sig på. En rädd och aggressiv katt kommer att morra eller väsa med böjd rygg och stående päls.

Dessa morrhår kommer att vara tillbaka och öronen kommer att ligga mot huvudet. De handlingar som katter gör beror på deras humör.

Därmed kan plågsamma beteenden vara en del av en katts typiska humör och personlighet. Men när dessa beteenden faller utanför normen kan de vara symptom på psykiska tillstånd som kan drabba katter.

Autom schizofreni har de flesta psykiska tillstånd som drabbar människor också identifierats hos katter. De kan diagnostiseras korrekt genom att bedöma kattens beteendemönster utan att behöva kommunicera med katter.

Schizofren eller inte, spelar det någon roll?

Mentaltillstånd hos katter är svåra att diagnostisera eftersom katter och människor kommunicerar på olika sätt.

Det finns dessutom inga medicinska tester som kan användas för att upptäcka tillstånden. Detta har inte hindrat identifieringen av många psykiska tillstånd hos katter.

Därmed kan oförmågan att upptäcka schizofreni innebära att katter inte kan drabbas av den. Egendomliga kattbeteenden kan bero på kognitiva störningar eller bara normala kattstämningar som gör våra katter till unika individer.

I slutändan borde det inte spela någon roll om katter kan eller inte kan bli schizofrena.

Även den mest lynniga katten kan ge glädje och kärlek till sin omgivning, och oberäkneliga beteenden kan minimeras genom att tillhandahålla bekväma miljöer för dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.