Konstelement i fotografi

Det fanns en tid då mänskligheten bara hade sina ögon, sin fantasi och sitt minne för att fånga vackra scenerier från omgivningen. Kameror banade väg för att hjälpa människor att fånga dessa ögonblick längre än tidigare.
Varianta fotografer strävar efter att låta sina tittare se skönheten i varje bild, och de uppnår detta genom att sätta ihop de olika konstelementen i sina bilder. Några av dessa element är:
Textur
Textur i fotografi hänvisar till den visuella kvaliteten hos en yta till den intressanta punkten i en bild. Att kombinera färg, form och ton hjälper till att ge den textur som fotografer använder i sina bilder.
Att fånga detaljerade bilder tenderar att vara en viktig aspekt för att fånga verklighetstrogna texturer från olika människor, platser och föremål. Om du till exempel tar ett foto av ett snöigt berg kan det kännas som om personen som tittar på fotot kan röra vid snön i bilden.
Men, som med många fotografiska regler, finns det ingen enkel regel för att tillämpa textur på olika fotografier. Ett exempel är filmfotografering. Även om flera filmkameror kan ta skarpa bilder kan filmbildernas texturer se grova ut jämfört med digitala bilder. Men entusiaster av filmfotografering kan se skönheten i denna speciella konstform. Vintageappellen kan skildra fantastiska bilder, särskilt om andra konstelement finns med för att skapa ett sammanhängande foto.

Linjer
Se på världen omkring dig och du kommer att märka att flera föremål har linjer. Du kan hitta linjer på böcker, bord och smartphones, för att nämna några objekt. Dessa linjer kan, om de används på rätt sätt, bidra till att skapa visuellt tilltalande bilder när de fångas med tränade ögon.
Linjer blir en viktig komponent i den övergripande kompositionen av bilder eftersom de styr betraktarens ögon så att de rör sig mot en fokuspunkt. Utan linjer kan vissa tittare tycka att det är svårt att söka efter en bilds huvudämne.
Fotografer kan använda olika linjer för att komponera mästerligt fångade fotografier, och dessa är:
Diagonala linjer
Konvergerande linjer
Krökta linjer
Vertikala linjer
Ledande linjer
Underförstådda linjer
Och även om dessa linjer hjälper till att styra betraktarna att titta på ett motiv, har varje linje en specifik roll. Vertikala linjer hjälper till exempel till att representera tillväxt och längd, vilket gör att motivet ser längre eller längre ut än vanligt. Horisontella linjer å andra sidan representerar stabilitet. Använd dessa linjer för att få motivet att se bredare ut än genomsnittet, vilket kan vara idealiskt för vissa landskapsbilder.
Nästan hjälper ledande linjer till att peka ut fotots riktning. Till exempel kan en fotografisk bild från Nya Zeeland förmedla en sittplats som är placerad diagonalt på en sandstrand. Men den möbeln är den ledande linjen, eftersom den pekar i riktning mot horisonten.
Att använda rätt linjer i ett visst fotografi hjälper till att förmedla dess budskap. Annars kan bilden se rörig ut om dessa element verkar vara överallt.
Färger
Färger, i konstnärlig mening, hjälper till att påverka känslor och stämningar i olika fotografier. Om du följer fotografi som en konstform kan du genom att leka med färger ge betraktarna av dina foton möjlighet att till synes ”knyta band” med motivet. En bild på ett barn som leker på en åker kan till exempel utstråla nyanser av rött, orange och gult. Dessa varma färger främjar en känsla av aktivitet eller känslomässig laddning. Omvänt tenderar kalla färger att skapa ett mer mjukt tillvägagångssätt för att sända känslor, t.ex. en landskapsbild av en flod.
Att använda rätt färg kan påverka hela bilden positivt. På samma sätt kan det motsatta stämma om man använder fel bilder. Ta till exempel det tidigare exemplet med ett lyckligt barn som leker på fältet. Redigera sedan fotografiet så att det har fler kalla färger än varma nyanser. Att titta på den relativt nya bilden kan ge blandade känslor. De svala färgerna presenterar lugna sinnen, men barnet på fotot verkar skildra energi.
Men frånvaron av färg kan också förmedla en kraftfull bild. Genom generationer har flera fotografer använt svartvita bilder för porträtt, landskap, bröllop och andra fotografiska områden. Kanske är en av orsakerna att eliminering av ljusa eller kalla färger i en bild tenderar att skapa bilder i sin råa form. Ämnena tenderar att framträda mer i svartvita bilder, och varje stödjande element lyfts fram i hela ramen. Därför praktiserar flera fotografer svartvitt fotografi för att öva på kompositioner.
Slutsats
Textur, färg och linjer är några av de viktiga konstelementen i fotografi. Att tillämpa dessa komponenter varje gång du fångar ett ögonblick eller ett landskap kan bidra till att skapa imponerande foton som världen kan beundra. Öva på att införliva dessa element i varje foto du tar, så kanske du är på väg att bli en världsberömd fotograf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.