Vad är kundlojalitet?

Definition: Kundlojalitet: Kundlojalitet anger i vilken utsträckning kunderna är hängivna ett företags produkter eller tjänster och hur stark deras tendens är att välja ett varumärke framför konkurrenterna.

Vad betyder kundlojalitet?

Vad är definitionen av kundlojalitet? Kundlojalitet har ett positivt samband med kundtillfredsställelse eftersom nöjda kunder konsekvent föredrar de varumärken som uppfyller deras behov. Lojala kunder köper ett företags produkter eller tjänster uteslutande, och de är inte villiga att byta sina preferenser till förmån för ett konkurrerande företag.

Märkeslojalitet härrör från ett företags konsekventa ansträngningar att leverera samma produkt, varje gång, med samma framgångstakt. Organisationer ägnar särskild uppmärksamhet åt kundservice och försöker behålla sin befintliga kundbas genom att öka kundlojaliteten. Ofta erbjuder de lojalitetsprogram och kundbelöningar till de mest lojala kunderna som ett uttryck för uppskattning för att de gör upprepade affärer med dem.

Låt oss titta på ett exempel.

Exempel

Ett typiskt exempel på kundlojalitet är Starbucks. Företaget har lyckats inte bara behålla sina kunder utan även utöka sin kundbas genom exemplariska lojalitetsprogram. Genom att utnyttja det faktum att företaget har skapat ett framgångsrikt, igenkännbart varumärke över hela världen försöker Starbucks förbättra kundupplevelsen varje gång, varje gång, med samma framgångstakt. Utöver detta erbjuder företaget kundlojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards.

Starbucks lojalitetsprogram har en mobilapp som gör det möjligt för kunderna att betala sitt kaffe med inbyggda betalningar. På så sätt kan kunderna enkelt och snabbt betala sitt kaffe och samtidigt minska användningen av kreditkort. I gengäld kompenserar Starbucks dem med lojalitetspoäng och rabatter.

I själva verket byggs kundlojaliteten upp från företaget till kunden. Ju mer nöjd kunden är, desto mer villig att göra upprepade affärer med ett företag. Sedan uppmuntrar kundlojalitet kunderna att handla vissa varumärken regelbundet, att spendera mer pengar, att göra reklam för varumärket med en mun-till-mun-reklam och att ha en positiv shoppingupplevelse.

Sammanfattning av definition

Definiera kundlojalitet: Kundlojalitet innebär att en konsument hänger sig åt ett företag, en produktlinje eller ett varumärke.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.