Californiens love om spise- og hvilepauser

Giver din arbejdsgiver i Californien dig spise- og hvilepauser?Du vil måske blive overrasket over at erfare, at den føderale lovgivning ikke giver medarbejderne ret til at få fri til at spise frokost (eller et andet måltid) eller ret til at holde korte pauser i løbet af arbejdsdagen. Selv om medarbejderne skal betales for de kortere pauser, de har lov til at tage i løbet af dagen, er arbejdsgiverne ikke forpligtet til at give disse pauser i første omgang. Mange arbejdsgivere giver disse pauser som et spørgsmål om sædvane og politik, måske i erkendelse af, at en ansat, der er sulten og træt, hverken er produktiv eller behagelig for kunder og kolleger. Selv om det virker fornuftigt, er arbejdsgiverne ikke lovmæssigt forpligtet til at give pauser, i hvert fald ikke i henhold til forbundslovgivningen.

Statslovgivningen er imidlertid en anden historie. I en række stater kræves det af arbejdsgiverne, at de skal sørge for spisepauser eller hvilepauser. Californien er en af den håndfuld stater, der kræver begge dele.

Føderal lov: Betalt versus ubetalte pauser

Den føderale lovgivning kræver, at arbejdsgiverne betaler for arbejdstimer, herunder en vis tid, som arbejdsgiveren kan betegne som “pauser”. Hvis en ansat f.eks. er nødt til at arbejde under et måltid, skal denne tid betales. En receptionist, der skal dække telefonerne eller vente på leverancer i frokostpausen, skal have løn for den tid, ligesom en advokatfuldmægtig, der spiser frokost ved sit skrivebord, mens hun arbejder, eller en reparatør, der tager en hurtig bid mad, mens hun kører fra et job til det næste. Selv om arbejdsgiveren betegner denne tid som en frokostpause, arbejder medarbejderen stadig og har ret til at blive betalt.

Den føderale lovgivning kræver også, at arbejdsgiveren betaler for korte pauser, som en medarbejder har lov til at tage i løbet af dagen. Pauser, der varer mellem fem og 20 minutter, betragtes som en del af arbejdsdagen, som de ansatte skal have løn for.

Arbejdsgiverne skal ikke betale for ægte spisepauser, hvor medarbejderen er fritaget for alle opgaver med henblik på at spise et måltid mad. En medarbejder behøver ikke at få lov til at forlade arbejdsstedet i en spisepause, så længe medarbejderen ikke skal udføre noget arbejde. Normalt er en spisepause “bona fide”, hvis den varer mindst 30 minutter, selv om kortere pauser også kan komme i betragtning, afhængigt af omstændighederne.

Disse regler kommer dog kun i spil, hvis en arbejdsgiver tillader pauser. Den føderale lovgivning kræver kun, at en arbejdsgiver betaler for en bestemt tid, selv om den betegnes som en pause. Den kræver ikke, at arbejdsgiverne overhovedet tilbyder pauser.

Kalifornisk lov kræver spise- og hvilepauser

Kalifornien er en af de få stater, der ikke blot kræver, at arbejdsgiverne skal tilbyde pauser, men også at de ansatte skal have løn for noget af denne tid. Californien kræver, at arbejdsgiverne tilbyder både en spisepause og betalte hvilepauser.

Måltidspauser

Kalifornien kræver, at arbejdsgiverne tilbyder en 30-minutters måltidspause, når medarbejderen har arbejdet fem timer. Arbejdsgiveren skal ikke betale for denne tid; med andre ord er måltidspauserne ulønnede. Hvis medarbejderens arbejdsdag vil blive afsluttet på seks timer eller mindre, kan medarbejderen give sit samtykke til at give afkald på retten til en spisepause (give op).

En medarbejder, der arbejder ti timer, har ret til en anden 30-minutters ubetalt spisepause. Hvis hele arbejdsdagen ikke overstiger 12 timer,kan medarbejderen give afkald på retten til en anden spisepause. Der kan dog kun gives afkald på den anden pause, hvis medarbejderen faktisk har taget den første pause. (Med andre ord kan en medarbejder ikke give afkald på begge pauser på én dag.)

Hvis arbejdets karakter forhindrer medarbejderne i at tage en pause fra alle opgaver, kan arbejdsgiveren give dem en spisepause på arbejde. Denne tid skal dog betales, og medarbejderen skal skriftligt give sit samtykke til pausen på arbejdstid.

Hvilepauser

Kalifornien kræver også, at arbejdsgiverne sørger for hvilepauser.Arbejdsgiverne skal give medarbejderne mulighed for at tage en betalt ti minutters hvilepause for hver fire timer (eller større del heraf), de arbejder. Hvis det er praktisk muligt, skal disse pauser gives midt i arbejdsperioden. Der er ikke krav om pauser for ansatte, hvis samlede daglige arbejdstid er mindre end tre og en halv time.

Må medarbejderne tage deres pauser?

I 2012 afgjorde Californiens højesteret en stor sag om spise- og hvilepauser. Domstolen fandt, at arbejdsgiverne har opfyldt deres forpligtelse til at holde måltidspause, hvis de fritager medarbejderne for alle opgaver i en halv time og giver medarbejderne mulighed for at forlade arbejdsstedet. Arbejdsgiverne må ikke presse de ansatte til at arbejde i spisepausen, men de er ikke forpligtet til at overvåge de ansatte for at sikre, at ingen arbejder i pausen.

Domstolen tog også stilling til nogle spørgsmål om, hvornår pauser skal tilbydes i løbet af en vagt, herunder hvor længe en ansat kan være forpligtet til at arbejde mellem pauserne. Du kan få mere at vide i vores blogindlæg Meal and Rest BreakGuidance from California Supreme Court.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.